Publicerade: 30/04/2021

Även om COVID-19-pandemin har gjort våra traditionella former av firande omöjliga i de flesta delar av världen i år, kommer vår anda av solidaritet inte att besegras denna första maj när vi återupptar den brådskande kampen för rättvisa, jämlikhet och fred.

Idag är det också dags att tänka på dem som inte kan fira första maj, inklusive alla arbetare som har förlorat sina liv på grund av COVID-19. Och politiskt sett, när den globala kampen mellan demokrati och auktoritärt styre har intensifierats i och med Kinas tillit till alla former av demokratiskt uttryck i Hongkong och med Myanmars militärdiktaturs mordiska angrepp mot sitt eget folk för att behålla sin repressiva kontroll, förvägras arbetarna i Hongkong och Myanmar sin rätt att delta i valdagen.

När vi sörjer de 3 miljoner kamrater som vi har förlorat på grund av pandemin måste vi också fokusera på de lärdomar vi har dragit under det senaste året. COVID-19 har varit en accelerant, vässar och intensifierar de strider vi redan förde. Miljöförstöring utlöser zoonotiska sjukdomar som riskerar liv och försörjning för arbetstagare runt om i världen och påminner oss om att arbetarrörelsen nu måste mobilisera för att hjälpa till att lösa klimatkrisen. Hälsa och säkerhet, en hörnsten i den tidiga fackföreningsrörelsen, har gått i bräschen eftersom arbetet återigen har blivit ett liv eller dödsförslag. Ökningen av sexuella trakasserier och våld i hemmet samt de växande attackerna mot hbti-personer har stärkt våra åtaganden att få ett på könsrelaterat våld och visat oss att vi måste öka vårt jämställdhetsarbete. Högre hungernivåer påminner oss om hur trasigt vårt livsmedelssystem är som livsmedelsarbetare, från plog till tallrik, håller världen matad samtidigt som de kämpar för rättigheter på jobbet och mat för sina egna familjer.

Vi har också under pandemin sett hur de ekonomiska och politiska polariseringarna som redan är i rörelse har accelererat. De rika har blivit mycket rikare med världens rikaste mans personliga rikedom som växer med 70 miljarder US-dollar till svindlande 201 miljarder US-dollar. Medborgare i rika länder vaccineras mycket snabbare än från fattiga länder. Den globala eliten vägrar att utjämna åtgärder som TRIPS-undantaget i WTO, vilket skulle påskynda den globala vaccinationen. Resultatet är att de rika ländernas ekonomiska utsikter förbättras dagligen medan de fattiga länderna hamnar längre efter.

På första maj firar vi arbetarrörelsens kampvilja.  Vi firar våra kamrater i Hongkong som marscherar till fängelset och försvarar demokratin med trots. Vi firar kamrater under belägring i Myanmar som fortsätter motståndet trots oddsen. Vi firar de oräkneliga arbetsplatsvinsterna i år, stora som små, för nya fackföreningar, för nya kollektivavtal, för skyddsutrustning, för sjuklön, för återkallelserättigheter, för hälso- och sjukvård. Vi firar den nya lagen mot underentreprenad inom köttsektorn i Tyskland och nya lagar som reglerar gigekonomin i Storbritannien. Vi ser framåt mot de vinster som ännu inte har förverkligats som kommer att höja människors rättigheter över investerarnas krav på överdrivna vinster, för socialt skydd för alla, för lika tillgång till vaccinationer, för hälso- och säkerhetsskydd som en grundläggande rättighet för alla arbetstagare, för en sund planet där fackföreningar och demokratiska rättigheter utgör grunden för ett rättvist och jämlikt samhälle.

Vi firar de rättigheter vi har, resultatet av så många generationers kamp, och vi återupptar vår nuvarande kamp, grunden för de rättigheter som framtidens arbetstagare en dag kommer att åtnjuta.

Glad första maj, kamrater!

Vi firar de rättigheter vi har, resultatet av så många generationers kamp, och vi återupptar vår nuvarande kamp, grunden för de rättigheter som framtidens arbetstagare en dag kommer att åtnjuta.