Publicerade: 22/01/2021

Den 22 januari röstade FNV:s Cargill-medlemskap med överväldigande majoritet för att acceptera ett förbättrat kollektivavtalserbjudande från Cargill. Det förbättrade erbjudandet kom efter 3+ dagars strejker av FNV: s Cargill-medlemskap i 4 fabriker i Nederländerna. Under strejkerna använde FNV QR-kodteknik för att göra kontaktlösa strejkregistreringar, ett extra sätt att skydda sina strejkande medlemmar under COVID-19-pandemin.

Detaljer om det nya 2-åriga kollektivavtalet inkluderar:

  • En löneökning på 3 % med retroaktiv effekt från 1 augusti 2020 och en löneökning på 3 % den 1 augusti 2021
  • En förlängning av den sociala planen med 3 år från 1 januari 2021 till 31 december 2023
  • Ett femårigt system för förtidspensionering (exkluderar Cargills IGMA-arbetstagare) enligt kostnads- och intäktsanalysen
  • 100 % fortsatt löneutbetalning under förlossnings- och adoptionsledighet

FNV tackar IUL, EFFAT och medlemsförbunden för den solidaritet de visat under strejken.

IUL:s generalsekreterare Sue Longley firade segern: "FNV-strejkarnas mod är en verklig inspiration, särskilt under COVID-19-pandemin, och IUL skickar sina gratulationer till denna utmärkta uppgörelse."

FNV-strejkarnas mod är en verklig inspiration, särskilt under covid-19-pandemin, och IUL parlamentet gratulerar till denna utmärkta uppgörelse.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare