Publicerade: 09/11/2022

Varje år sedan 2014 har IUL tillsammans med våra medlemsförbund anordnat aktionsdagar för snabbmatsarbetarna för att belysa den pågående kampen för att bygga upp facklig makt inom sektorn. Nästa vecka är den allra första globala aktionsveckan för snabbmatsarbetarna!

  • För att förbättra arbetsvillkoren för alla arbetstagare måste vi sitta med vid bordet, och därför är fokus för nästa veckas globala aktionsvecka för snabbmatsarbetarna (14-20 november) en uppmaning till mer organisering och ett slut på den utbredda fackliga krossningen i sektorn.
  • När IUL:s medlemsförbund för snabbmatsanställda träffades i Genève tidigare i år var målet tydligt: att utöka den globala kampanjen för att garantera säkra arbetsplatser för alla snabbmatsanställda, som nu är en grundläggande princip och rättighet på arbetsplatsen enligt ILO.
  • Starbucks anställda i USA har vunnit över 250 fackliga val i hela landet trots allvarligt motstånd från företaget. För att bara ge ett exempel: över 120 anställda har avskedats på grund av facklig aktivitet.

Nabretta Hardin, facklig aktivist och Starbucks-anställd i USA, förklarade: "Vi vill ha en fackförening eftersom vi vill ha inflytande när företaget planerar att lägga till eller ta bort saker som påverkar vår försörjning. Vi vill ha respekt och förtjänar att bli hörda av ett företag som vi arbetar så hårt för".

Vi vill ha en fackförening för att vi vill ha inflytande när företaget planerar att lägga till eller ta bort saker som påverkar vår försörjning. Vi vill ha respekt och förtjänar att bli hörda av ett företag som vi arbetar så hårt för.
Nabretta Hardin, fackföreningsaktivist och anställd på Starbucks i USA