Publicerade: 22/02/2024
Foto: Giorgio Trucchi

Efter nästan åtta års kollektivavtalsförhandlingar mellan det anslutna fackförbundet IUL Beverage and Allied Workers' Union (Stibys) och La Reyna Bottler (CBC - PepsiCo) finns det fortfarande inget ljus i tunneln. Sedan förhandlingarna gick in i förlikningsfasen har betydande framsteg gjorts, men PepsiCo står fast vid att lägga ut fasta jobb inom försäljningssektorn på entreprenad.

  • Förlikningsnämnden lade med en majoritet av rösterna fram ett förslag till lösning av denna tvist genom att föreslå att PepsiCo skulle erbjuda fast anställd personal som säljer produkter på företagets vägar samma pris som erbjuds stormarknader och tredje part; företaget fortsätter att ignorera detta förslag.
  • Betydande framsteg har gjorts när det gäller de två återstående klausulerna, inklusive omvandling av mer än 100 underleverantörstjänster till fasta och tillsvidareanställningar när kollektivavtalet har undertecknats
  • Utestående frågor omfattar också retroaktiva betalningar av den ökning av minimilönen som arbetstagarna inte har fått på nästan 12 år samt erkännande av yrkeskategorier och tillhörande löner för arbetstagare vid avdelningen för kvalitetskontroll av vattenrening; dessutom vägrar företaget fortfarande en retroaktiv löneökning och föreslår endast en enda kompensationsbonus trots att det inte har skett någon löneökning under åtta år

Stibys ordförande Fernando Espinales sade: "Våra anställda inser att den här tvisten handlar om deras anställningstrygghet, deras familjers trygghet och fackföreningens överlevnad. Om inga framsteg görs kommer anställningsförhållandet med detta multinationella företag att bli extremt osäkert, och vi kommer att behöva använda alla de mekanismer som finns i arbetslagstiftningen för att lösa denna tvist."

 

Våra anställda inser att denna tvist handlar om deras anställningstrygghet, deras familjers trygghet och fackföreningens överlevnad. Om inga framsteg görs kommer anställningsförhållandet med detta multinationella företag att bli extremt osäkert, och vi kommer att behöva använda alla de mekanismer som finns i arbetslagstiftningen för att lösa denna tvist.
Fernando Espinales, Stibys ordförande