Publicerade: 03/06/2022

Myanmars illegitima militärregim har försökt dölja sanningen och vilseleda Myanmars folk om sin status vid Internationella arbetskonferensen genom ett pressmeddelande som antyder att regimen deltar genom att närvara vid ett möte för arbetsmarknadsministrar från alliansfria medlemmar som hålls i samband med konferensen. Militärjuntans brutala förtryck av yttrandefriheten, censur och arresteringar av oberoende journalister gör det möjligt för militärens statliga förvaltningsråd (SAC) att sprida sådana lögner genom statskontrollerade medier.

Här är sanningen om Myanmars status i ILO:

  • För andra året i rad har ILO avvisat den myanmariska militärregeringens kreditivbrev. Den 2 juni beslutade Internationella arbetskonferensens (ILC) fullmaktskommitté att "inga delegater från Myanmar skulle ackrediteras vid ILC 2022".
  • Kommittén noterade vidare att "Myanmar har inte bjudits in till några ILO-möten sedan beslutet från 2021 års ILC att vägra ackreditering".
  • Kommittén noterade också att ILO:s styrelse "beklagade bristen på framsteg när det gäller att respektera folkets vilja, demokratiska institutioner och processer" och noterar resolutionen från FN:s råd för mänskliga rättigheter som fördömde militärkuppen och "uppmanade Myanmars väpnade styrkor att upphöra med krigslagsutropet och återgå till den demokratiska övergången i Myanmar och upphöra med alla hinder för den demokratiska processen i Myanmar".

IUL stöder resolutionen från rådet för mänskliga rättigheter och uppmanar till fortsatt uteslutning av Myanmars regering från FN:s institutioner tills demokrati råder och demokratiska rättigheter upprätthålls.

IUL:s generalsekreterare Sue Longley förklarade: " IUL är solidarisk med alla arbetstagare och deras fackföreningar som drabbas av extrema rättighetskränkningar från de väpnade styrkornas sida. Vi sörjer dem som har förlorat sina liv och kräver att de som sitter fängslade för att ha försvarat sina rättigheter ska släppas".

IUL är solidarisk med alla arbetstagare och deras fackföreningar som drabbas av extrema rättighetskränkningar från de väpnade styrkornas sida. Vi sörjer dem som har förlorat sina liv och kräver att de som sitter fängslade för att ha försvarat sina rättigheter släpps.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare