Publicerade: 11/09/2023

Den 11 september markerar 207 dagar av fredliga protestaktioner från arbetstagare och deras fackförening, IUL:s medlemsförbund Barry Callebaut Employees' Union (BCEU), vid Barry Callebauts chokladfabrik i Baramati i Indien.

Som en del av sin kamp för fackliga rättigheter fortsätter BCEU att kräva att dess generalsekreterare Rajesh Linchodkar återinsätts i tjänst. Han stängdes av för påstådda förseelser efter bildandet av den oberoende demokratiska fackföreningen i januari 2023. De överträdelser han anklagas för skulle normalt bara resultera i en muntlig eller möjligen skriftlig varning.

  • Trots att en rad bilaterala möten nu har ägt rum mellan BCEU och ledningen för Barry Callebaut Baramati-enheten, är ledningen fortfarande ovillig att diskutera återanställning av Rajesh Linchodkar
  • Ledningen för den lokala enheten fortsätter också att vägra förhandla om BCEU:s kollektivavtal, trots att de flesta anställda vid Barry Callebauts chokladfabrik i Baramati är medlemmar i det lagligt registrerade BCEU.

Facket har beslutat att fortsätta sin fredliga protest tills rättigheterna har återställts på Barry Callebaut Baramati.

"En lösning på rättighetsbrotten är att BCEU:s generalsekreterare återinsätts i tjänst och att företaget ger en tydlig signal om att rättigheterna kommer att respekteras på Barry Callebaut Baramati. Detta måste inbegripa förhandlingar i god tro med BCEU, inklusive om fackets kravlista", säger Sue Longley, IUL:s generalsekreterare.

För att råda bot på kränkningarna av rättigheterna måste BCEU:s generalsekreterare återinsättas i tjänst och företaget måste ge en tydlig signal om att rättigheterna kommer att respekteras på Barry Callebaut Baramati. Detta måste inbegripa förhandlingar i god tro med BCEU, inklusive om fackföreningens kravlista.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare