Publicerade: 12/06/2023

Mer än 50 unga arbetstagare från alla IUL regioner samlades i Genève den 12 juni för den andra IUL Young Workers Conference med starka åtaganden från IUL:s generalsekreterare att ge utrymme för unga arbetstagare vid IUL -kongressen.

 • Paneldeltagare från Indonesien, Guyana, Pakistan och USA diskuterade hur vi kan bygga upp den globala organisationskulturen och utveckla vår politiska strategi för ungdomsarbete
 • Paneldeltagare från Belize, Danmark, Thailand och Uganda diskuterade hur vi kan bygga upp ett nätverk av unga arbetstagarledare och uppmuntra unga arbetstagare att vara representerade i IUL, IUL regioner, medlemsförbund och i den offentliga sfären.
 • Konferensen gav den nya kommittén för unga arbetstagare på IUL i uppdrag att strukturera sitt arbete kring fyra pelare:
  • Organize & Grow, OR Die (organisering på arbetsplatsen)
  • Vårt arbete, vår framtid (utbildning, policy och lobbying)
  • Bygga upp ett nätverk av unga arbetstagarledare
  • Gör våra röster hörda (intern organisering)
 • En ny kommitté för unga arbetstagare på IUL valdes, med 13 kommittémedlemmar från hela världen och följande ledningsgrupp:

Ordförande: Uroš Milivojević, GS PPI Nezavisnost, Serbien
1: a vice ordförande: Barbara Badaru, National Union of Plantation & Agricultural Workers, Uganda
2: a vice ordförande: Iqra Jamil, Pakistan Food Workers' Federation, Pakistan