Publicerade: 30/04/2022

Krig. Pandemisk. Klimatkris. Auktoritärt styre. Ojämlikhet.

Med så många samverkande och accelererande kriser skulle det vara rationellt att välkomna första maj med tungt hjärta och dystra utsikter. Och ändå är vår historia, vår nutid och vår framtid alla en källa till inspiration och hopp när vi samlas för att fira vår dag!

Trots de många utmaningar som COVID har ställt oss inför under de senaste två åren har vi arbetat hårt för att hålla kontakten. Vi kämpade och lärde oss att använda ny teknik för att fortsätta vår kamp för rättigheter. Vi uthärdade frustrationerna med ojämlik internettillgång för att bygga upp rörelsen runt om i världen. Vi insisterade på att upprätthålla våra nätverk och aktiviteter online även om vi längtade efter den mänskliga kontakten som så ofta går förlorad i den virtuella världen. Vi stödde oss på vår 102-åriga historia för att förbli starka och fokuserade som våra tidigare kamrater gjorde trots pandemier, världskrig och otaliga kriser. Och även om framstegen alltid är ojämna och ofullständiga fortsatte vi vår marsch framåt: fackföreningar organiserade sig och fick erkännande, kollektivavtal förhandlades fram och undertecknades, fängslade fackföreningsmedlemmar frigavs, steg framåt togs i fråga om lika rättigheter för alla arbetstagare, utbildningar och debatter hölls både för erfarna och nya fackföreningsmedlemmar.

Vår nutid är också fylld av strider, men vi kommer ihåg att dessa strider ger oss inte bara möjlighet att vinna för arbetare över hela världen utan också att förbereda nästa generation. Oavsett om det är kampen för att bevara lagar om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för köttarbetare i Brasilien, kampen för fackligt erkännande och ett avtal för hotellarbetarna på NagaWorld i Kambodja, kampen mot sexuella trakasserier och könsbaserat våld på plantagerna i Malawi, kampen för snabbmatsarbetarna från McDonald's till Starbucks i Europa och Nordamerika, eller kampen för fackliga rättigheter och en stark arbetsrätt på Bermuda, så förpliktar vi oss att fortsätta dessa kamper bland många andra. De bär alla rörelsen framåt.

Denna första maj går våra tankar oundvikligen till våra systrar och bröder i Ukraina som kämpar och dör för att försvara demokrati, självbestämmande och rättsstatsprincipen. Ukraina är dock inte ensamt i denna kamp: i Myanmar, Hongkong, Filippinerna, Brasilien, Algeriet, Västafrika, Belarus och Ryssland kämpar arbetare för att försvara sina rättigheter och demokrati. IUL står på första maj på Ukrainas folks sida och på sidan av alla som kämpar mot auktoritära och militaristiska krafter. Vi förpliktar oss på nytt att stödja dessa kamper tills alla människor, inklusive Ukrainas folk, återigen är fria.

Även när dessa kriser virvlar runt, lär vi oss av kampen. Nya ledare växer fram genom våra strider, internationella solidaritetsband stärks genom våra kampanjer, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är närmare än någonsin att bli en grundläggande rättighet på arbetsplatsen. Tillsammans kommer vi att kämpa varje dag för att människor och planet går före vinster.

Glad första maj, kollegor! Solidaritet för evigt!

 

Nya ledare växer fram genom våra strider, internationella solidaritetsband stärks genom våra kampanjer och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är närmare än någonsin att bli en grundläggande rättighet på arbetsplatsen. Tillsammans kommer vi att kämpa varje dag för att människor och planet ska gå före vinster. Glad första maj, kollegor! Solidaritet för evigt!