Publicerade: 18/10/2021

Bel-arbetarnas strejk i Turkiet för rätten till kollektivförhandlingar går in på sin sjätte månad i och med att den internationella solidariteten växer. Även om Groupe Bel påstår sig upprätthålla mänskliga rättigheter i sin företagspolitik, är den franska TNC i praktiken fackföreningsbrytande och maximerar vinster på bekostnad av lokala samhällen i Turkiet.

När majoriteten av arbetarna på Bel Karper i Corlu anslöt sig till IUL dotterbolaget Tekgıda-İş i april 2015, istället för att erkänna arbetarnas rätt att organisera och kollektivt förhandla, gick företaget på en nästan sex års juridisk kamp för att neka arbetstagare deras rättigheter. Den 26 november 2020 dömde Högsta domstolen till fackets fördel och godkände fackets förhandlingsstatus. Trots att arbetsmarknadsministeriet utfärdade ett intyg om förhandlingsfackets status den 5 januari 2021 vägrade Groupe Bel att inleda förhandlingar och därför hade arbetarna inget annat val än att utöva sin lagliga rätt att strejka den 17 maj 2021.

IUL har upprepade gånger uppmanat Groupe Bel att inleda förhandlingar med Tekgıda-İş och aktivt kampanjar för att driva Groupe Bel till förhandlingsbordet:

  • IUL:s franska medlesmförbund FGA-CFDT och FGTA-FO har uttryckt solidaritet med de strejkande arbetstagarna
  • Medlemmar av IUL:s nordamerikanska medlemsförbund IBT i Little Chute, Wisconsin, USA uttryckte sin solidaritet efter att ha fått information om den turkiska kampen från sitt fackförbund
  • Medlemmar av UFCW Local 1473 utfärdade flygblad som förklarade tvisten för arbetstagare anställda av La Grander's Hillside Dairy, en Wisconsin-baserad leverantör av cheddar till Bel Turkiet
  • Facket sammanställer bevis på företagets olagliga agerande och lägger fram bevisen för de turkiska myndigheterna.
  • Det franska konsulatet i Istanbul har ombads att använda sitt inflytande för att övertala företaget att upprätthålla sina anställdas rättigheter under hela sin turkiska verksamhet.

Jake Bailey, ordförande för UFCW Local 1473, förklarade solidaritetsaktionen: "Vi behövde inte hitta tid att göra detta, det var inte en extra aktivitet. Internationell solidaritet med våra systrar och bröder runt om i världen är en prioritet!"

 

Vi behövde inte hitta tid att göra det här, det var ingen extra aktivitet. Internationell solidaritet med våra systrar och bröder runt om i världen är en prioritet!
Jake Bailey, Ordförande, UFCW Local 1473