Publicerade: 07/09/2023

Den 7 september är födelsedagen för SEWA:s grundare Ela Bhatt, som tyvärr gick bort i november 2022. För att uppmärksamma dagen reflekterar SEWA:s generalsekreterare Jyoti Macwan över Elabens arv och hur det kommer att forma fackföreningens framtid.

På vår grundares födelsedag ställer vi oss en fråga som hon också skulle ha ställt om hon fortfarande var med oss: 2022 firade vi SEWA:s  50-årsdag, och om vi nu vill fira 100 år med SEWA, vad är då vår dröm för de kommande 50 åren?

Elaben påminde oss om att vi har arbetat hårt - genom vår kollektivt organiserade styrka - för att uppnå full sysselsättning och bli självförsörjande. Men COVID-19 påverkade inte bara vår försörjning utan tog också så många liv i alla åldrar, inklusive barn! COVID-19 har gett oss svåra lärdomar. Till detta måste vi lägga klimatförändringarnas inverkan på både försörjning och hälsa! Detta är i sig en enorm attack, ett stort hinder för att uppnå våra mål.

Ela Bhatt, vår grundare, utmanade oss: "Kan vi rena vår himmel?"

Så med alla dessa utmaningar, hur ska vi uppnå roti, kapda, makan - åtminstone mat så att våra generationer kan leva sina liv? Kan alla våra medlemmar drömma om det liv vi vill att våra barn ska leva under de kommande 50 åren?

När SEWA firade 50 år av organisering den 12 april 2022 var det dessa frågor som ställdes till kvinnliga arbetstagare från den informella ekonomin. Medlemmar i SEWA, från 18 delstater i Indien, beslutade att arbeta för att bygga "Cleanier Skies/Swacch Akash (på det lokala språket)". SEWA har utarbetat en strategi för att få alla våra 2,5 miljoner medlemmar att arbeta med klimatåtgärder, att göra sitt arbete och sin försörjning grön. SEWA håller på att bli ett grönt fackförbund och förespråkar en grön omställning under ledning av kvinnliga arbetstagare: landsbygdsarbetare, jordbruksarbetare, småjordbrukare och arbetstagare inom livsmedelssektorn.

SEWA som ett grönt fackförbund kommer att arbeta för att bygga upp en ekonomi av omvårdnad. Låt mig berätta vad vi menar med en vårdande ekonomi. Det är en ekonomi som skapar sysselsättning lokalt på ett sådant sätt att den inte stjäl någon annans sysselsättning. Den skapar sysselsättning som garanterar och tryggar de sex grundläggande behoven: mat, kläder, tak över huvudet och tillgång till hälsovård, utbildning och finansiella tjänster.

Detta är möjligt när vi bygger upp nystartade företag eller företag som ägs och förvaltas av lokala samhällen. Det är möjligt när leveranskedjan är lokal och decentraliserad. Vår grundare, framlidne Ela Bhatt, kallade detta för 100 Miles-strategin; vi måste minska avståndet mellan producent och konsument. Denna strategi tar inte bara itu med ekonomiskt våld utan också med de växande klimatkriserna.

Genom att bygga lokala och decentraliserade leveranskedjor, genom att bygga kooperativ och kollektiv lokalt, genom att göra producenterna till ägare och förvaltare, kommer vi att bygga en ekonomi som ger näring, inte bara för en jordbruksarbetare eller ens för de 2,5 miljoner SEWA-medlemmarna, utan för alla våra systrar, en solidaritet av systerskap: Hum Sab Ek Hai. Vi är alla ett. Detta är SEWA:s dröm för de kommande 50 åren.

"Varje syster är Elaben." Vi har alla rätt att åtnjuta den värdighet, respekt och ekonomiska frihet som Ela Bhatt strävade efter att uppnå för oss. Så Ela finns inom oss. Så länge vi är vid liv kommer Ela Bhatt och SEWA att vara vid liv!
Jyoti Macwan, SEWA:s generalsekreterare