Publicerade: 24/08/2023

I uppenbar strid med nationella lagar och internationella normer som garanterar arbetstagarnas rätt att organisera sig bedriver ledningen för Onomo Hotel en aktiv kampanj för att hindra medlemmar i IUL medlemsförbundet FHTRC i Conakry i Guinea från att organisera sig. Den 26 juni lämnade anställda på Onomo Hotel Conakry in en majoritetspetition med en begäran om val av fackliga delegater från FHTRC. Enligt guineansk lag måste arbetsgivaren tillåta alla fackföreningar som vill företräda arbetstagarna att presentera kandidater till valet av delegater, men Onomos ledning ville begränsa valet till en enda regeringsstödd fackförening och planerade ett olagligt val till den 14 juli. Trots att den guineanska arbetsinspektionen tvingade fram en senareläggning av det olagliga valet har Onomos ledning vägrat att planera ett nytt val där FHTRC kan delta. Under de senaste veckorna har ledningen försökt skrämma FHTRC:s medlemmar genom att hålla möten med en sluten publik och förhöra dem om deras skäl att ansluta sig till FHTRC, och genom att försöka tvinga alla anställda utan fasta kontrakt - nästan 50 procent av arbetskraften - att ansöka som underentreprenörer hos den guineanska underentreprenörsbyrån BCEIP.

Onomo Hotels finansieras delvis av British International Investment (BII), den brittiska utvecklingsbanken, som lånade ut 46 miljoner USD till företaget under 2017. Som en del av IUL:s pågående kamp för att säkerställa hotellarbetares rättigheter inom utvecklingsfinansiering har IUL och GLJ-ILRF nyligen lämnat in klagomål till BII om brott mot nationell lag, internationella standarder och BII:s egna garantier för föreningsfrihet.

Medan kampen fortsätter uppmanar IUL ledningen för BII och Onomo att göra följande:

  • schemalägga val så att alla berättigade arbetstagare kan rösta i enlighet med guineansk lag
  • Ge fast anställning till arbetstagare som har arbetat på Onomo i över två år som tillfällig personal i enlighet med guineansk lag.
  • Upphöra med alla former av hot och trakasserier mot fackföreningar och tillåta arbetstagarna att delta i ett fritt och rättvist val.

Amadou Diallo, biträdande generalsekreterare för FHTRC, säger: "När IFC lånade ut pengar för att bygga Sheraton Grand Conakry och BII följde upp med en investering i Onomo Hotel hoppades vi att utvecklingspengar skulle leda till bra jobb med rättigheter. Hittills har vi sett motsatsen. Vi uppmanar BII och alla utvecklingsbanker att se till att arbetstagarna har rätt att organisera sig utan hot från arbetsgivaren."

 

Vi uppmanar BII och alla utvecklingsbanker att se till att arbetstagare har rätt att organisera sig utan hot från arbetsgivaren.
Amadou Diallo, FHTRC Biträdande generalsekreterare