Publicerade: 20/09/2023

Efter sju års förhandlingar om kollektivavtalet mellan IUL :s medlemsförbund Stibys, Union of Workers in the Beverage and Similar Industries, och PepsiCo:s Embotelladora La Reyna, fortsätter ledningen att insistera på sin outsourcingpolitik, och sannolikheten för strejkåtgärder ökar.

  • När företaget fick reda på att facket hade tagit med frågan om outsourcing i sin kravlista för det nya kollektivavtalet, började det smita undan sitt ansvar och fördröja förhandlingsprocessen genom att kräva att diskussionerna om frågan skulle skjutas upp.
  • Även om Stibys mål fortfarande är att förhandla fram och underteckna ett nytt kollektivavtal så snart som möjligt, måste facket överväga fredliga och rättsliga åtgärder för att säkerställa anställningstrygghet samt anständiga löner och arbetsvillkor.
  • Trots utmaningarna kring outsourcing har parterna gjort viktiga framsteg i förhandlingarna, inklusive ett avtal om 64 tjänster samt en första livsmedelssubvention för anställda på försäljningsavdelningen

Fernando Espinales, ordförande för Stibys, sade: "Vi måste vara tydliga. Oviljan att lösa frågan om outsourcing gör att vi är på gränsen till strejk, och vi håller redan på att bilda strejkkommittéer i varje avdelning och underavdelning på nationell nivå. Vi hoppas att företaget förstår allvaret i frågan och kommer att ta sitt förnuft till fånga. Vi förbereder oss dock för ett mer drastiskt utfall och ber IUL att hålla ett vakande öga på utvecklingen."

 

Vi måste vara tydliga. Oviljan att lösa frågan om outsourcing gör att vi är på gränsen till strejk, och vi håller redan på att bilda strejkkommittéer i varje avdelning och underavdelning på nationell nivå. Vi hoppas att företaget förstår allvaret i frågan och kommer att ta sitt förnuft till fånga.
Fernando Espinales, Stibys ordförande