Publicerade: 08/03/2024

Den 8 mars, Internationella kvinnodagen, är en dag av största betydelse för alla kvinnorörelser och för fackföreningar som kämpar för jämställdhet året runt. Det är en dag att reflektera över kampen för jämställdhet, att minnas dem som startade kampen och att stödja dem som engagerar sig för att den ska fortsätta.

IUL är engagerad i den kampen. Vid kvinnokonferensen 2023 IUL antogs ett nytt handlingsprogram för jämställdhet för 2023-2027 som godkändes av den 28:e kongressen. Programmet bygger på 5 pelare:

  • Fler kvinnor gir kraftfullare fack
  • Kvinnors sysselsättning
  • Synliggör kvinnor i arbetsmiljön
  • Förebygg och stoppa könsrelaterat våld och sexuella trakasserier
  • Skapa en kvinnovänlig arbetsmiljö

Medlemmarna i kvinnokommittén rapporterar årligen om de framsteg som gjorts i genomförandet av handlingsprogrammet och IUL EC övervakar resultaten, inklusive kvinnors deltagande i IUL styrande organ.

Den 8 mars är också ett tillfälle till självreflektion. Vad gör vi i vår egen rörelse för att se till att kvinnor får anställning och att våra fackliga arbetsplatser är kvinnovänliga? Hur ser vi till att kvinnor kan ta sig in i fackliga ledarpositioner och är en del av beslutsprocessen? Ser vi till att könsrelaterat våld och trakasserier inte förekommer inom fackföreningarna? Om vi inte gör detta undergrävs vår trovärdighet när det gäller att utmana både arbetsgivare och regeringar i fråga om kvinnors jämställdhet. Fackföreningarna själva måste vara föredömen när det gäller jämställdhet. Detta kräver jämlik representation på alla nivåer i de fackliga strukturerna, inklusive i förhandlingsgrupper, samt riktlinjer och förfaranden för att ta itu med sexuella trakasserier inom vår rörelse.

"Det är också omöjligt att gå framåt utan att få ett slut på våld och sexuella trakasserier inom våra egna strukturer. Det här problemet finns, men det tystas alltför ofta ner. Det måste tacklas direkt utan ytterligare dröjsmål." Patricia Alonso, ordförande i IUL:s kvinnokommitté.

Det är också omöjligt att gå framåt utan att få ett slut på våld och sexuella trakasserier inom våra egna strukturer. Problemet finns, men det tystas alltför ofta ned. Det måste tacklas direkt utan ytterligare dröjsmål.
Patricia Alonso, ordförande i IUL:s kvinnokommitté.