Publicerade: 03/11/2023

Efter en 14 dagar lång strejk av IUL :s medlemsförbund FNV och dess Cargill-medlemmar på 5 anläggningar i Nederländerna har ett nytt 2-årigt kollektivavtal ingåtts med företaget. En stor majoritet av FNV:s Cargill-medlemmar röstade för det nya avtalet.

  • Under avtalets första år kommer FNV Cargills medlemmar att få en löneökning på 100 EUR per månad plus en strukturell löneökning på 2 procent utöver automatisk priskompensation (inflationsindexering); under avtalets andra år kommer FNV Cargills medlemmar att få en strukturell löneökning på 3 procent, återigen utöver automatisk priskompensation
  • Bestämmelsen om automatisk priskompensation i det nya kollektivavtalet förblir oförändrad
  • Den sociala planen - som tillämpas vid omstruktureringar och andra omorganisationer - har förlängts med 2 år utan någon minskning av förmånerna
  • Cargill har gått med på att utföra slumpmässiga kontroller av de bemanningsföretag som tillhandahåller icke-permanenta arbetstagare till Cargill Nederländerna; detta för att säkerställa att företagen uppfyller de rättsliga skyldigheter som följer av kollektivavtalet.

FNV har också tackat IUL medlemsförbund för deras meddelanden om solidaritet och stöd under strejken.

Nurettin Altundal, facklig företrädare för FNV Food Industry, säger: "Strejker av den här omfattningen är inte typiska i Nederländerna. Med detta sagt är vi glada över att vi kunde nå ett bra kollektivavtal med Cargill som ger löneökningar som återspeglar de viktiga bidrag som de som arbetar på Cargill Nederländerna har gjort under dessa utmanande tider."

Strejker med en sådan varaktighet är inte typiska i Nederländerna. Med detta sagt är vi glada över att vi kunde nå ett bra kollektivavtal med Cargill som ger löneökningar som återspeglar de viktiga bidrag som de som arbetar på Cargill Nederländerna har gjort under dessa utmanande tider.
Nurettin Altundal, facklig företrädare för livsmedelsindustrin FNV