Publicerade: 11/11/2023

IUL har välkomnat antagandet av ILO:s styrelse av riktlinjer för anständigt arbete inom jordbrukssektorn. Riktlinjerna förhandlades fram tidigare under året av en expertgrupp bestående av 8 arbetstagarrepresentanter som nominerats av IUL från olika regioner.

Riktlinjerna är inte bindande, men de bygger på internationella arbetsnormer och andra viktiga ILO-dokument och specificerar de principer och processer som behövs för att främja anständigt arbete inom jordbruket. IUL :s AWTG har tagit fram en arbetsplan för att utmana regeringar och företag att använda riktlinjerna direkt inom jordbruket och i jordbrukets leveranskedjor. De viktigaste slutsatserna från de nya riktlinjerna är bl.a:

  • Inom jordbrukssektorn, där arbetstagare ofta är utestängda från arbetsrättsligt skydd eller har lägre skyddsnivåer än andra arbetstagare, har erkännandet i riktlinjerna att "föreningsfrihet och ett effektivt erkännande av rätten till kollektivförhandlingar är rättigheter som bidrar till att främja demokrati och effektiv arbetsstyrning" välkomnats av IUL:s fackgrupp för lantarbetare (AWTG).
  • Eftersom effekterna av klimatkrisen märks direkt på åkrar och plantager ger riktlinjerna användbar vägledning om åtgärder för rättvis omställning, inklusive omdirigering av subventioner och anpassning av skatteincitament till hållbarhetsmål och stöd för agroekologi
  • 70 % av allt barnarbete sker inom jordbruket. I riktlinjerna uppmanas regeringarna att ta itu med de bakomliggande orsakerna genom att införa bestämmelser som begränsar metoder som uppmuntrar barnarbete, t.ex. ackordslönesystem
  • Riktlinjerna omfattar jämställdhetsfrågor, inklusive sexuella trakasserier, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt socialt skydd
Internationella arbetsnormer och grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är avgörande för en rättighetsbaserad och människocentrerad strategi för utveckling av jordbruks- och livsmedelssektorn som svarar mot förändrade mönster i arbetslivet, skyddar arbetstagare och främjar hållbara företag och ekonomiska enheter.
ILO:s politiska riktlinjer för främjande av anständigt arbete inom jordbruks- och livsmedelssektorn