Publicerade: 10/03/2023

Som svar på över 1 000 rapporter om sexuella trakasserier från IUL :s medlemsorganisation Bakers, Food and Allied Workers (BFAWU) inledde Storbritanniens kommission för jämlikhet och mänskliga rättigheter (EHRC) en utredning om McDonald's underlåtenhet att hantera sexuella trakasserier. Utredningen har resulterat i att EHRC har undertecknat ett juridiskt bindande avtal med McDonald's. I avtalet förbinder sig McDonald's att "kommunicera en nolltoleransstrategi mot sexuella trakasserier ... genomföra en anonym undersökning bland arbetstagarna om säkerheten på arbetsplatsen ... förbättra policyer och förfaranden för att förebygga sexuella trakasserier och förbättra svaren på klagomål".

  • Överenskommelsen fick stor uppmärksamhet i medierna och inkluderade vittnesmål från McDonald's-anställda som hade utsatts för sexuella trakasserier.
  • År 2020 gick IUL och EFFAT-IUL tillsammans med IUL -anslutna SEIU i USA och Kanada och den brasilianska nationella fackföreningscentralen UGT samman för att lämna in ett OECD-anmälan mot McDonald's för att företaget inte hade tagit itu med sexuella trakasserier på sina restauranger.
  • IUL har arrangerat flera åtgärder under året för att pressa McDonald's och andra snabbmatsföretag att ta itu med frågan om sexuella trakasserier i branschen, bland annat en utfrågning i Europaparlamentet tillsammans med EFFAT/IUL-Europe och ett evenemang i Genève 2022 för att främja säkra och hälsosamma arbetsplatser för snabbmatsanställda.
  • ILO-konvention 190 om förebyggande av våld och trakasserier i arbetslivet, som kommer att träda i kraft i Storbritannien den 7 mars 2023, uppmanar staterna att anta lagar och förordningar som kräver att arbetsgivarna "identifierar faror och bedömer riskerna för våld och trakasserier, med deltagande av arbetstagarna och deras representanter"; det återstår att se hur EHRC kommer att genomföra detta krav, eftersom McDonald's hittills har vägrat samarbeta med fackföreningar i frågan.

Christine, en överlevare och före detta McDonald's-anställd från Storbritannien, förklarade: "McDonald's måste förstå att sexuella trakasserier inte är okej, det är ett stort problem. Om du är en överlevare som jag och arbetar på McDonald's måste du säga ifrån nu. Tänk på de unga kvinnor som arbetar där."

McDonald's måste förstå att sexuella trakasserier inte är okej och att detta är ett stort problem. Om du är en överlevare som jag och arbetar på McDonald's måste du säga ifrån nu. Tänk på de unga kvinnor som arbetar där.
Christine, överlevare och tidigare anställd på McDonald's