Publicerade: 26/01/2024

National Consumers League, en konsumentorganisation i USA, har lämnat in en stämningsansökan mot Starbucks och hävdar att företaget lurar allmänheten genom att marknadsföra ett "100% etiskt" inköpsåtagande samtidigt som man köper kaffe och te från leverantörer med "dokumenterade, allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetsvillkor". I fallet, som företräder amerikanska konsumenter, nämns fall av kränkningar på gårdar i Guatemala, Kenya och Brasilien. Samtidigt har Starbucks-anställda i nästan 400 amerikanska butiker röstat för facklig representation med IUL medlemsförbundet Workers United/SEIU, men företaget har hittills svarat med en hård anti-facklig kampanj och står inför över 1300 påstådda överträdelser av federal arbetsrätt.

Säg åt Starbucks VD att respektera arbetstagarnas rättigheter genom att underteckna denna petition.

  • I Brasilien har regeringstjänstemän under de senaste åren slagit ned på flera Starbucks-leverantörer på grund av rapporterade kränkande och osäkra arbetsförhållanden, inklusive att ta ut kostnaden för skördeutrustning från lantarbetarnas löner, anställa minderåriga arbetare och inte tillhandahålla rent dricksvatten, personlig skyddsutrustning eller badrum
  • I Guatemala fann man att leverantörer till Starbucks och Nespresso använde barnarbete på kaffebönsodlingar; brittiska journalister fann barn under 13 år som arbetade långa timmar för minimal lön
  • I Kenya utsattes mer än 70 kvinnliga arbetstagare för sexuella övergrepp av sina arbetsledare på teodlingar som levererade till Starbucks. Starbucks gjorde sedan ett uttalande där man förnekade anklagelserna och hävdade att man aktivt arbetar med odlingarna för att upprätthålla etiska standarder.

Neha Cremin, Starbucks-anställd och facklig ledare från Oklahoma City, Oklahoma, sade: "Det här är samma företag som har försökt underminera vår fackförening och begått hundratals brott mot arbetsrätten. Oavsett om vi plockar kaffebönor eller serverar latte har Starbucks gjort klart att de inte respekterar arbetstagarna. De är bara intresserade av att maximera sina vinster - oavsett vad. Rätten till en fackförening är en mänsklig rättighet. Vi förtjänar alla trygga, rättvisa jobb och inflytande på jobbet. Det är därför vi år 2024 fortfarande kämpar för ett rättvist avtal och kräver att Starbucks börjar förhandla i god tro."

Oavsett om vi plockar kaffebönor eller serverar latte har Starbucks gjort det klart att de inte respekterar arbetarna. De är bara intresserade av att maximera sina vinster - oavsett vad. Rätten till en fackförening är en mänsklig rättighet.
Neha Cremin, Starbucks-anställd och fackföreningsledare