Publicerade: 04/09/2023

Det japanskägda, multinationella fruktföretaget Fyffes, som är värt en miljard dollar, bryter mot nationella lagar och internationella arbetsnormer som skyddar arbetstagarnas rätt att organisera sig. Företaget har sagt upp alla fast anställda medlemmar i det oberoende lantarbetarförbundet och medlemsorganisationen IUL , El Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS). Åtgärden verkar vara ett direkt svar på arbetarnas fackliga engagemang och är en tydlig upptrappning från företagets sida i ett långt mönster av fackföreningsfientlighet och brott mot internationella arbetsnormer som gjorde Fyffes till ett symboliskt fall i ett klagomål från honduranska fackföreningar och AFL-CIO via fackavdelningen i frihandelsavtalet mellan Dominikanska republiken och Centralamerika (CAFTA-DR).

Bland de 14 avskedade arbetarna finns den lokala STAS-avdelningens generalsekreterare och tre andra fackliga förtroendemän samt en laboratoriearbetare som tidigare i år informerade en minister om att melonarbetarnas vattenförsörjning hade förorenats med E. coli. De sparkade fackmedlemmarna var alla fast anställda som arbetade med melonproduktion, företagets laboratorium eller säkerhet. Avskedandet kommer bara några månader efter att över 500 personer marscherade mot företaget och överlämnade en namninsamling som undertecknats av över 1 000 säsongsarbetare med krav på att Fyffes tecknar ett internationellt arbetsrättsavtal med facket .

IUL, tillsammans med GLJ-ILRF, fördömer tillsammans med STAS uppsägningarna och stöder arbetstagarnas krav på återanställning. Arbetstagarna har anmält Fyffes till det honduranska arbetsmarknadsdepartementet, som har inlett inspektioner och utredningar. STAS och globala allierade uppmanar företaget att lösa och åtgärda repressalierna, inklusive följande:

  • Fyffes måste omedelbart återanställa de 14 fast anställda som felaktigt avskedats
  • Fyffes måste omedelbart upphöra med alla former av antifackliga repressalier mot arbetstagare som utövar sina grundläggande arbetstagarrättigheter.
  • Fyffes måste återuppta förhandlingarna och underteckna det bindande avtalet för att skydda arbetstagarnas arbetsrättigheter

"Fyffes uppsägning av de fast anställda och STAS-medlemmarna efter att de lämnat förhandlingarna med facket bär alla kännetecken på en hämndaktion mot facket och är oacceptabel", säger Tomas Membreño, organisationschef för STAS och för den nationella fackföreningsfederationen FESTAGRO.

 

Fyffes uppsägning av de fast anställda och STAS-medlemmarna efter att de lämnat förhandlingarna med facket bär alla kännetecken på en hämndaktion mot facket och är oacceptabel.
Tomas Membreño, organisationschef för STAS och FESTAGRO