FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har identifierat produktionen av fisk och skaldjur och fisk som en av de snabbast växande sektorerna i det globala livsmedelssystemet. Sysselsättningen ökar också: nästan 60 miljoner människor är anställda inom primärsektorn med 140 miljoner anställda längs leveranskedjan från skörd till distribution.

Fisk- och fiskeriprodukter är ett av de mest omsatta segmenten i världens livsmedelssektor, med 78 procent av produkterna som handlas internationellt. Globala företag konsoliderar snabbt både fiskfångst och fiskberedning.

Ett annat viktigt inslag i sektorn är dess skrämmande historia av kränkningar av de mänskliga rättigheterna, slaveri, människohandel och barnarbete. Olagligt och kriminellt fiske är utbrett och utsätter arbetstagarna för stora risker. Att säkerställa en allmän tillämpning av lagar och stärka arbetstagarnas tillgång till deras rättigheter är centrala utmaningar. Mot denna bakgrund har IUL Håller på att bygga upp en global uppdelning av fisk- och skaldjursarbetare som ägnar sig åt fackföreningarnas tillväxt och kampen mot exploatering samt värdighet och tillgång till rättigheter för arbetstagare inom sektorn.

Kontakt på IUL

Kirill Buketov

Internationellt ansvarig : skaldjur/fiskeri & tobak

E: [email protected]